Cebuano poems #1 sa akung mga higala

ug tu-ud man handumun ku mga kagahapun nga gipalit ug gisaw-an sa atu-ang panaghigala-ay , laumun ku gihapun kini hangtud nga mubuswak nasad ang sunud nga hudyaka sa atu ang isig ka kinabuhi. Apan, samtang ani-a pa kita, makita ug mabati, ibayaw ku sa mga bitu-un sa kagabhion kining kalipay nga miguhit sa atong isig ka mga ngabil. Kay nahigugma aku sa akung mga higala, sayri kana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s