Cebuano poems #2

kay kadtung mga kalipay nga milabay sa aku ang atubangan sama sa usa ka dakung dug-dug sa sayung kabuntagon nga mibu-ak sa aku ang paghikatulog, ma o nang hitabu-a nga nagpabiling lab-as sa daplin sa akung alimpatakan..ug aku sama sa bata nga gidaman-daman, iyang pangalan ra ma-oy nigisi sa aku ang dila arun malituk ang pulong sa gugma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s