Love letters #1 how we connect the awkward way

FB_IMG_15013181125488358That was supposed to be the night I opened my heart to tell you the truth that I held inside. I thought about how to start, many times. The introduction was right but the body and the closing lines messed up. Those words were not the ones I wanted to say, at least, not the ones I’d like you to hear on a last day. But funny how this life somewhat changed the situation. Either we ended up all too serious or we ended up the comical way. 

The thing about us

Was supposed to be this not that 

Shouldn’t we sit there–

no, we don’t even care 

The intention was to discuss prior concerns,

hey the interview, I knew. I knew! I knew? 

All but the best except my spoiled coffee 

The night simply peeled off the awkward way. 

 

The song of heartbreak fills the air
As the peacock sits on the mountain peak
The beasts recognize her sorrows tune
And sit behind the queen most high!
S-i-l-ence
Exiles a wishful thinking
Of a throbbing past below her chin
O come with me, sit with us
Heartbreak it is that we must nurse!

Cebuano poems #2

kay kadtung mga kalipay nga milabay sa aku ang atubangan sama sa usa ka dakung dug-dug sa sayung kabuntagon nga mibu-ak sa aku ang paghikatulog, ma o nang hitabu-a nga nagpabiling lab-as sa daplin sa akung alimpatakan..ug aku sama sa bata nga gidaman-daman, iyang pangalan ra ma-oy nigisi sa aku ang dila arun malituk ang pulong sa gugma.

Cebuano poems #1 sa akung mga higala

ug tu-ud man handumun ku mga kagahapun nga gipalit ug gisaw-an sa atu-ang panaghigala-ay , laumun ku gihapun kini hangtud nga mubuswak nasad ang sunud nga hudyaka sa atu ang isig ka kinabuhi. Apan, samtang ani-a pa kita, makita ug mabati, ibayaw ku sa mga bitu-un sa kagabhion kining kalipay nga miguhit sa atong isig ka mga ngabil. Kay nahigugma aku sa akung mga higala, sayri kana.