Cebuano poems #1 sa akung mga higala

ug tu-ud man handumun ku mga kagahapun nga gipalit ug gisaw-an sa atu-ang panaghigala-ay , laumun ku gihapun kini hangtud nga mubuswak nasad ang sunud nga hudyaka sa atu ang isig ka kinabuhi. Apan, samtang ani-a pa kita, makita ug mabati, ibayaw ku sa mga bitu-un sa kagabhion kining kalipay nga miguhit sa atong isig ka mga ngabil. Kay nahigugma aku sa akung mga higala, sayri kana.